Hoe werkt Polyenergetische Therapie?

Polyenergetica is een uitgebreide vorm van psychotherapie gebaseerd op de meest werkzame onderdelen van:

  • Klassieke psychotherapie
  • Hypnotherapie
  • Regressietherapie
  • Energiewerk
  • Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)
  • Innerlijk kindwerk
  • Verbale en non-verbale communicatie

Door middel van het Rand-Kern gesprek komen we achter de diepere betekenis van jouw probleem of klacht. Vervolgens maken we gebruik van de bovenstaande technieken om het probleem of de klacht vanuit de kern aan te pakken.

Iedere sessie is een avontuur, een ontdekkingsreis waarin we samen de oplossingen voor een probleem vinden. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen effect en resultaat.

Korte termijn therapie

Polyenergetica is korte termijn therapie, we geloven niet in 3 sessies per week gedurende 5 maanden. Iedereen heeft tijd nodig om na te denken over de aangehaalde aspecten. In de tussentijd kun je ook wennen aan verandering van overtuiging en gedrag. Met korte termijn therapie wordt hier dan ook bedoeld dat we gemiddeld tussen de 4 à 10 sessies doen, waarbij er 2 weken tussen de sessies zit. Meestal is één consult al voldoende om inzicht in je klacht of probleem te ervaren.

Reguliere sector

Polyenergetica werkt nooit in plaats van de reguliere sector, maar altijd aanvullend. Medische adviezen, voorschrijven en/of aanpassen van reguliere medicatie wordt overgelaten aan de mensen die daarvoor hebben gestudeerd, de artsen. Ook wordt bij lichamelijke klachten altijd geïnformeerd naar het advies van de (huis)arts of specialist.