Ambulante begeleiding via een PGB Persoonsgebonden Budget

PGB wordt toegekend wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een somatische
of psychiatrische aandoening of beperking. Met het budget dat je toegekend krijgt kun je zelf zorgverleners kiezen voor de zorg die je nodig hebt.

Ik ben het werk als PGB begeleider ingerold op het moment dat een cliënt mij
vroeg of ik kon helpen bij het aanvragen van zijn PGB. Vervolgens ben ik hem
gaan begeleiden met zijn persoonlijke administratie. Dit in combinatie met een aantal sessies om de oorzaak van de angst te ontdekken, heeft zijn paniekaanvallen doen verdwijnen.

Praktijk Innerlijke Vrijheid biedt hulp bij de aanvraag van het persoonsgebonden budget en ondersteunende individuele begeleiding. Het samen ondernemen van activiteiten die gericht zijn op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid.

Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, of het voeren van regie over het eigen leven. Begeleiding bij:

 • Uitvoeren van eenvoudige of complexe taken, besluiten nemen en gevolgen daarvan afwegen.
 • Regelen van zaken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, kopen/betalen.
 • Voorbereiden van een gesprek met een instantie.
 • Plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten.
 • Maken van een weekplanning, dagelijkse routine.
 • Inzicht geven in besluiten.
 • Geven van inzichten, nieuwe wegen inslaan.
 • Begeleiding in en naar zelfstandigheid.

Het ondersteunen bij praktische vaardigheden of handelingen ten behoeve van zelfredzaamheid. Begeleiding bij:

 • Binnenshuis en buitenshuis activiteiten ondernemen.
 • Begeleiding bij het aanleren en oefenen van sociale vaardigheden.
 • Uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe taken/activiteiten.
 • Oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen.
 • Uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens AWBZ of ggz behandeling zoals sociale vaardigheden.
 • Beheren geld; inkomsten/uitgaven overzicht en administratie.
 • Post openmaken, voorlezen en regelen afhandeling praktische zaken.
 • Beheren van (zak)geld en administratie.
 • Post sorteren en opbergen.
 • Opzetten van overzichtelijk persoonlijke administratie.
 • Achterstand ordenen en wegwerken.
 • Inkomsten- en uitgavenoverzicht.
 • Uitzoekwerk en correspondentie m.b.t. diverse persoonlijke zaken zoals: (zorg)verzekeraar, abonnementen opzeggen/aanvragen.